Aktuality

Prázdninový provoz 2023-2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2024

ZÁPIS MŠ 2024

 

ZMĚNA V ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

OD 6.3. 2024 ZMĚNA V ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE STRAVY SE PROVÁDÍ PONDĚLÍ – PÁTEK  OD 6:00 HODINDO 13 HODIN VŽDY NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN.

ODHLÁŠENÍ STRAVY = OMLUVA DOCHÁZKY(jako dosud) =►DO APLIKACE NAŠE MŠ

Neodhlášenou stravu lze pouze 1 den odebrat do jídlonosiče a to v době od 12.30 do 12:45 hod. ve výdejně stravy.

Každý další neomluvený den stravy bude započítáván v plné výši a to je 117,- Kč/den

Od 2 dne nepřítomnosti dítěte, pokud nedojde k odhlášení stravy má mateřská škola nárok (v souladu s vyhláškou 13/2023Sb. o školním stravování včetně následných změn a dodatků) účtovat strávníkovi 2- 6 let plnou cenu stravného vč. režií na uvaření jídla v hodnotě 117 Kč /den a strávníkovi 7 let plnou cenu stravného vč. režií na uvaření jídla v hodnotě 121 Kč/ den.

Strava neodhlášena nebo nevyzvednuta je bez náhrady rozdělena mezi ostatní strávníky.