Aktuality – Koronavir

Koronavir – Informace

Upozorňujeme, že za měsíc březen se bude platit jen poměrná část školného. Pokud bude mateřská škola v měsíci dubnu uzavřena, tak rodiče školné neplatí. V případě otevření školy budou rodiče platit poměrnou část školného.

Koronavir-uzavření MŠ

Rozhodnutí hejtmana MSK

Důležité informace pro rodiče

 

Zaměstnanci a rodiče  byli řádně seznámení se situaci oproti podpisu.

Učitelky proškolily děti a to hlavně v oblasti hygieny – správný postup při mytí rukou, používání kapesníků atd. Toto poučení je zapsáno v třídních knihách.

Při denním úklidu je používáno dezinfekčních prostředků.

Veškeré důležité informace jsou vyvěšeny na webových stránkách, na vstupních dveřích MŠ a také v šatnách jednotlivých tříd.