Zápis do MŠ

Oznámení o rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2019/2020 zde.

 

Podklady k zápisu do MŠ 


  • Pozvánku k zápisu ZÁPIS MŠ 2019
  • Pokyny pro nové rodiče najdete zde
  • Žádost o přijetí dítěte 2019_2020 MŠ najdete zde
  • Souhlas zákonného zástupce – příloha č.1 zde
  • Mateřská škola – příloha č. 2 zde
  • Prohlášení zákonného zástupce – příloha č. 3 zde
  • Evidenční list najdete zde
  • Kritéria pro přijetí do MŠ najdete zde

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou přihlášku a potvrzený evidenční list dítěte.

 

RODIČE POZOR!!!

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (Školský zákon 561/2004, ve znění pozdějších předpisů,§34)