Zápis do MŠ

Oznámení o rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2018/2019 zde.

 

Podklady k zápisu do MŠ 


Pozvánku k zápisu do MŠ najdete zde.

Pokyny pro nové rodiče najdete zde.

Žádost o přijetí do MŠ zde.

Souhlas zákonného zástupce – příloha č.1 zde.

Mateřská škola – příloha č. 2 zde.

Prohlášení zákonného zástupce – příloha č. 3 zde.

Evidenční list najdete zde.

Kritéria pro přijetí do MŠ najdete zde.

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou přihlášku a potvrzený evidenční list dítěte.

 

RODIČE POZOR!!!

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (Školský zákon 561/2004, ve znění pozdějších předpisů,§34)