Zápis do MŠ

Zápis – oznámení o přijetí 2022

Registrační číslo je uvedeno  na žádosti o přijetí dítěte

Podklady k zápisu do MŠ 

Zápis pro ukrajinské děti 1.6.-15.7. 2022

Portál předškolního vzdělávání bude otevřen k registraci žádosti od 18.4.2022

Termín zápisu 2.-6.5. 2022

Termín zápisu pro ukrajinské děti – 1.6. – 15.7. 2022

Zápis proběhne jen v řádném termínu.

RODIČE POZOR!!!

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (Školský zákon 561/2004, ve znění pozdějších předpisů)