Zápis do MŠ

Oznámení o rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2020/2021

 

Podklady k zápisu do MŠ 


 

 

RODIČE POZOR!!!

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (Školský zákon 561/2004, ve znění pozdějších předpisů,§34)