Zápis do MŠ

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Děti jsou přijaté podle registračního čísla uvedeného na přihlášce, kterou si rodiče vygenerovali na Portálu pro mateřské školy- číslo je ve tvaru xx/180/2023. Ne podle pořadového číslo, které Vám bylo přidělené MŠ.

Zápis 2023-24 

 

RODIČE POZOR!!!

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (Školský zákon 561/2004, ve znění pozdějších předpisů)