O školce

Naše mateřská škola byla oficiálně otevřena 6. září roku 1980. Byly zde otevřeny 2 třídy jeslí a 2 třídy pro předškolní děti. Během dvaceti let byly postupně jesle kvůli úbytku dětí zrušeny. Tyto prostory byly dále využívány zřizovatelem (knihovna, pronájem prostor soukromé firmě, klub důchodců). Od ledna 2003 je mateřská škola samostatným právním subjektem. Ve školním roce 2009/2010 došlo k rekonstrukci a mateřská škola se stala tří třídní. V září roku 2014 bylo nově rekonstruováno sociální zařízení na obou třídách v hlavní budově. Touto rekonstrukcí se opět zlepšilo prostředí mateřské školy.

V současné době má mateřská škola tři třídy s kapacitou 76 dětí, výdejnu jídla a prádelnu. Dvě třídy mají kapacitu 28 dětí a navštěvují je děti 4 – 5 leté, 5 – 6/7 leté, jedna třída v počtu 20 dětí je pro děti od 3let. Naše škola nabízí možnost  integrace dítěte se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.

Mottem mateřské škola je „Děti-květy života“. Mateřská škola pracuje dle ŠVP „Ještěrka – rok plný poznání a zábavy“ Je zaměřena na taneční výchovu, citlivý přístup k dětem všech věkových kategorii a přípravu dětí pro vstup do ZŠ.

Děti mohou navštěvovat různé aktivity – taneční, anglický jazyk, plavecký výcvik, lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá a jiné aktivity. Také organizujeme pro děti školu v přírodě . Během školního roku s dětmi navštěvujeme Loutkové divadlo, Galerii umění, Zoologickou zahradu, Základní školu v Bartovicích a také pořádáme spoustu akcí pro rodiče s dětmi (Mikulášská besídka, Karneval, Den matek, Den dětí, Pasování školáků, Výtvarné tvoření).