Dotace

Oznámení o získání dotace na Personální podporu, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Ostrava – Bartovice

Oznámení o získání dotace na ozdravný pobyt

Statutární město Ostrava poskytlo účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt dětí ve výši 168 000,- Kč