Dotace

Rada města usnesením č. 00755/RM2226/15 ze dne 7. února 2023 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (dále také jen „příspěvek“) v celkové výši 60.000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) Mateřské škole Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizaci, IČO 70987734, na realizaci projektu „Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady zvládnem toho moc“, kód 22/0506, který jste v souladu s Programem na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023.

S Ještěrkou za vzděláním 2022

Projekt s Ještěrkou za vzděláním

Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzděláváním k hodnotnému životu