Povinné údaje

Název:
Mateřská škola Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice – Bartovice
Těšínská 281/87
716 00  Ostrava – Radvanice

Magistrát města Ostravy:
Magistrát města Ostravy,
Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
Oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit
Prokešovo náměstí 8
729 30  Ostrava

Krajský úřad:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
8. října 117
702 18  Ostrava

Další instituce:
Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát
Matiční 20
708 00  Ostrava 2

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Mateřská škola Ostrava – Bartovice
Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
717 00  Ostrava – Bartovice

Adresa pro osobní návštěvu:
Mateřská škola Ostrava – Bartovice
Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
717 00  Ostrava – Bartovice

Konzultace s rodiči:
Každý den ( po telefonické domluvě)

Telefonní čísla:
Mateřská škola: 596 227 584, 724 030 204
Školní kuchyně: 596 232 479
Ředitelka školy: 774 026 546

Schválený rozpočet na rok 2018 zde

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 až 2021 zde:

Výhled – MŠ Bartovice

MŠ Ba – Příjmy – tabulka č 1

MŠ Ba Výdaje – tabulka č 3

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 až 2022 zde:

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ B

Schválený rozpočet MŠ B – Výnosy

Schválený rozpočet MŠ B – Náklady

Schválený rozpočet na rok 2020 zde:

Příjmy 2020

Výdaje 2020

Výhled 2020

Jmenování pověřence zde:

Jmenovani_poverence

Internetová adresa:
http://mszajesterkou.cz

Emailová adresa:
krumniklova@mszajesterkou.cz

IČO: 70 98 77 34