Berušky

Vítáme vás na samostatné stránce třídy Berušek.

Počet dětí: 28
Věk dětí: od 3 – 5 let
Učitelé: paní učitelka Bc. Kateřina Kramolišová a paní učitelka Ing. Eva Mrozková
Správní zaměstnanec: paní Ludmila Frydryšková

Specifikum:

Pomáháme dětem v rozvíjení vztahů, vedeme je k vzájemné pomoci a spolupráci v rámci různých činností v průběhu dne.

Slovo učitelů:

Děti vedeme ke zdokonalování sebeobsluhy a základních hygienických návyků, k vytváření a upevňování pozitivních kamarádských vztahů, rozvoji jemné, hrubé motoriky a celkovému zdravému tělesnému a psychickému rozvoji dítěte. S našimi dětmi rádi vytváříme různé taneční a pohybové činnosti, za které sklízejí mnoho úspěchů. Dále dbáme na vytváření klidného a harmonického prostředí ve třídě.