Koťátka

Vítáme vás na samostatné stránce třídy našich nejmladších dětí.

Počet dětí: 20
Věk dětí: od 2 – 3 let.
Učitelé: paní ředitelka Bc.Táňa Krumniklová a paní učitelka Bc. Michaela Stiborová (zástupce ředitele)

Školní asistent: Martina Lakomá

Správní zaměstnanec: paní Danuše Tvardková

Specifikum:

Co nejpřirozenější začlenění do nového prostředí a kolektivu.

Slovo učitelů:

V naší třídě se zejména snažíme o vytváření klidného, pohodového a radostného prostředí. Prostřednictvím říkanek, pohádek, písniček a různých her se snažíme, aby se děti u nás cítily dobře a aby se co nejrychleji zbavili prvotního strachu z nového prostředí. Dále u dětí rozvíjíme a zdokonalujeme základní hygienické návyky a sebeobsluhu. Od roku 2012 do roku 2015 se v této třídě integrovalo dítě se zdravotním postižením.