Aktivity

Tančíme ve školce

Denisa Mertanová – lektor tanečků

Tancuje už od svých 6 let, začínala s latinsko-americkými tanci. Mimo tance navštěvuje Ostravskou univerzitu v Ostravě, fakultu sociálních studií.

Od 10 let tancuje v taneční skupině Limit Dance Corporation Havířov, která se věnuje moderním tancům této doby, jako je například: Street dance, Dancehall, MTV nebo Hip hop. Mohou se pyšnit titulem mistrů Moravy i ČR.

Od roku 2011 do 2014 v této taneční skupině trénovala děti různých kategorií, od 6 do 15 let. Mimo jiné se zúčastňovali také soutěží nejen krajských ale i celorepublikových, kde dosahovaly skvělých výsledků.

Sama se každoročně zúčastňuje tanečních akcí a kempů po celé České republice.

Už šestým  rokem jezdí o letních prázdninách jako vedoucí a lektor na tábor Eldýsíčko-letní prázdninová škola tance, která se koná ve Zlatých horách. Poslední rok i v Beskydech a jezdí tam děti od svých 6 let.

Děti v mateřské škole v Bartovicích bude trénovat již třetím rokem, bude vyučovat základy moderních tanců. Hlavně se bude snažit naučit děti poslouchat a vnímat hudbu. Dále se bude s dětmi rozcvičovat a hrát hry s cílem rozvíjet jejich taneční duše.

Na závěr mohu dodat.

Tancování je pro mě od začátku jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. Je to můj život, dodává mi energii. Když mi je nejhůře, tanec mi velice pomáhá.

Jsem ráda, že můžu mít tu čest trénovat děti. Ze všeho nejlepší je pro mě pocit vidět usměvavou tvář dětí, které tancování baví a já sama pro ně mohu něco udělat. Tanec a práci s dětmi miluji.

Hrátky s angličtinou

Marcela Římanková – lektor angličtiny – Hrátky s angličtinou

Cílem tohoto kroužku je přiblížit dětem mluvenou formu anglického jazyka. Během roku se děti pomocí písniček, básniček a poslechem PC seznamují s barvami, číselnou řadou, zvířátky, jídlem, částmi těla a věcmi kolem nás. Učí se reagovat na jednoduché pokyny, rozvíjejí představivost a k tomu využívají hry a pohyb.