Aktivity

Tančíme ve školce

Simona Harabaszová – Lektor tanečků

Od svých 6 let  závodně tančila v PS DANCE Petřvald. Působila jako sólový tanečník, ale také jako tanečník týmový. Zúčastnila se  mnoho soutěží, několikrát se s týmem stali Mistry ČR a sbírali první příčky v kategoriích Show art, Disco Dance.
V pozdějším věku jsem rok  působila jako trenérka.

Nyní už netančím, tanec vystřídalo fitness a práce.

Děti v mateřské škole v Bartovicích bude trénovat prvním rokem, bude vyučovat pohybové základy a  základy moderních tanců. Hlavně se bude snažit naučit děti poslouchat a vnímat hudbu. Dále se bude s dětmi rozcvičovat a hrát hry s cílem rozvíjet jejich taneční duše.
Jsem ráda, že můžu mít tu čest trénovat děti. Ze všeho nejlepší je pro mě pocit vidět usměvavou tvář dětí, které tancování baví a já sama pro ně mohu něco udělat. Tanec a práci s dětmi miluji. Na závěr mohu dodat, že doufám, že je tančení se mnou baví a na naše hodiny se budou vždy těší.

Hrátky s angličtinou

Marcela Římanková – lektor angličtiny

Cílem tohoto kroužku je přiblížit dětem mluvenou formu anglického jazyka. Během roku se děti pomocí písniček, básniček a poslechem PC seznamují s barvami, číselnou řadou, zvířátky, jídlem, částmi těla a věcmi kolem nás. Učí se reagovat na jednoduché pokyny, rozvíjejí představivost a k tomu využívají hry a pohyb.