Kolektiv MŠ

Bc. Táňa Krumniklová – ředitelka mateřské školy, učí na třídě Koťátek

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Havířově a Univerzitu Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika předškolního věku. Ve školství pracuje přes 40 let jako učitelka a z toho 23 let jako ředitelka mateřské školy. Zajímá se o integraci dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy a všestranný rozvoj všech dětí.

Marcela Krystyjanová – učitelka na třídě Myšek

Vystudovala Střední pedagogickou školou v Krnově. Má dlouholetou praxi v oboru pedagogika pro děti předškolního věku se zaměřením na pohybovou výchovu a tanec.

Marcela Řimánková – učitelka na třídě Myšek

Vystudovala Střední pedagogickou školou v Krnově. Ve školství má dlouholetou praxi v oboru pedagogika pro děti předškolního věku se zaměřením na jazykovou a výtvarnou výchovu. Vede angličtinu pro předškolní děti. Zajímá se o jógu a výtvarné činnosti.

Bc. Kateřina Kramolišová – učitelka na třídě Berušek

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově a Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor Učitelství pro Mateřské školy. Má dlouholetou praxi v oboru předškolní pedagogika se zaměřením na pohybovou výchovu a tanec.

Bc. Hana Benová – učitelka na třídě Berušek

Vystudovala Střední odbornou školu prof. Zdeňka Matějčka. Po maturitě nastoupila na studium Předškolní pedagogiky na Ostravské univerzitě. Ráda pořádá pro rodiče s dětmi akce zaměřené na výtvarné činnosti a věnuje se integrací dětí.

Bc. Michaela Stiborová – zástupce ředitelky, učitelka na třídě Koťátek

Vystudovala Předškolní pedagogiku a pedagogiku 1. stupně na Vysoké škole manažerské ve Varšavě, fakultě J. A. Komenského Karviná. V mateřské škole působí jako učitelka 13 let. Zajímá se o pohybovou výchovu a společně s kolegyní organizuje školy v přírodě a pobyty s dětmi.