Režim dne v MŠ

6.00 – 8.15
Příchod dětí, spontánní činnost, volná hra.

8.15- 8.45

Didakticky zacílená individuální i skupinová činnost, pohybové chvilky

8.45 – 9.00
Hygiena

9.00 – 9.15
Dopolední svačinka

9.15 – 10.00
Řízená čínoost,hry, didakticky zacílená individuální či skupinová činnost, příprava na pobyt venku

10.00 – 11.45
Pobyt venku, hry, individuální či skupinová činnost

11.45 – 12.30
Hygiena, oběd

12.30 – 13.00
Příprava na odpočinek, odpočinek, relaxace dětí, volné aktivity, odchod dětí po obědě

14.00 – 14.15
Hygiena, odpolední svačinka

14.15 – 16.00
Zájmové činnosti dětí, hry, odchod dětí

  • Režim dne je variabilní.
  • Upravuje se dle aktuálních potřeb dětí.
  • Pobyt venku se odvíjí od aktuálního stavu rozptylových podmínek.
  • Pouze čas na stravu je dodržován.

Školní vzdělávací program zde 

Školní řád zde