Režim dne v MŠ

6.00 – 8.15

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8.15- 8.30

Pohybové aktivity

8.30 – 9.00

Osobní hygiena, dopolední svačina

9.00 – 9.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9.30 – 11.30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11.30 – 12.15

Oběd a osobní hygiena dětí

12.15 – 14.15

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.15 – 14.45

Odpolední svačina, osobní hygiena

14.45 – 16.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

  • Režim dne je variabilní a upravuje se dle aktuálních potřeb dětí.

  • Pobyt venku se odvíjí od aktuálního stavu rozptylových podmínek.

Školní vzdělávací program  ZDE

Školní řád ZDE