Identifikační údaje

Název školy:
Mateřská škola Ostrava –Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace

Sídlo organizace:
Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 507/8

Forma organizace:
Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice – Bartovice, se sídlem: Těšínská 281/87, PSČ: 716 00

Tel: 599 416 100 ( spojovatelka)
Vedoucí odboru sociálních věcí a školství: 599 416 130

Ředitelka školy:
Bc. Krumniklová Táňa

Hlavní účel :
Hlavním účelem zřízení organizace je vzdělávání dětí podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon).

Mateřská škola pracuje dle školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP PV, s názvem: „Ještěrka“