Identifikační údaje

Název školy:
Mateřská škola Ostrava –Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace

Sídlo organizace:
Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8

Forma organizace:
Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice – Bartovice, se sídlem: Těšínská 281, PSČ: 716 00

Tel: 599 416 100 ( spojovatelka)
Vedoucí odboru sociálních věcí a školství: 599 416 130

Ředitelka školy:
Krumniklová Táňa

Hlavní účel :
Hlavním účelem zřízení organizace je vzdělávání dětí podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon).

Mateřská škola pracuje dle školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání z roku 2004, č.j.32405/2004-22, s názvem: „Ještěrka – Rok plný zábavy a poznání“