Myšky

Vítáme vás na samostatné stránce třídy Myšek.

Počet dětí: 28
Věk dětí: od 5 – 6/7 let
Učitelé: paní učitelka Marcela Krystyjanová a paní učitelka  Marcela Římánková

Pedagogický asistent: Martina Lakomá

Specifikum:

Prožitkovým učením a hrou společně připravujeme děti na pohodový vstup do základní školy.

Slovo učitelů:

Zaměřujeme se rozvoj jemné motoriky, jazykových dovedností, matematických představ, paměti, pozornosti, soustředěnosti, výtvarné, hudební a pohybové dovednosti prostřednictvím různých činností v průběhu celého dne. Vedeme děti k samostatnosti při řešení problémů v různých situacích. Také spolupracujeme se Základní školou v Bartovicích a vystupujeme na akcích pořádaných Obecním úřadem Radvanice-Bartovice a městem Ostravy.